meny
Artikler om fertilitet | Informasjon til mannen

Sædkvaliteten hos norske menn er stabil men for dårlig

Under en lenger periode over flere år, har det vært mye fokus på kvinnen og problemene med fertiliteten hennes, når dannelsen av familie kommer på tale.

Når graviditeten uteble var det ofte på grunn av at kvinnen ikke hadde eggløsning, at hun hadde vært uheldig og fått skader på eggelederen, eller i verste fall begge – eller kanskje at det var en større ubalanse med hormonene hennes.

Hvordan ser dårlig sædkvalitet ut hos mannen?

Flere faktorer kan påvirke mannens sædkvalitet, så ofte tar man mer enn én test for å undersøke om det finnes betydende ulikehter på prøvene.

Det betyr jo riktig mye når man prøver å bli gravide, og samtidig er begrensede av lover og økonomi i forhold til å kunne få hjelp på en fertilitetsklinikk.

Sædkvaliteten er ofte en meget avgjørende faktor for hvilken fertilitetsbehandling paret kan tilbys, og hvor omfattende behandlingen blir.

Hos en normal mann ser sædkvaliteten ut sånn:

  • Minst 15 millioner sædceller for hver milliliter frisk sæd
  • Minst 50 % av sædcellene skal bevege seg
  • Minst 30% av sædcellene skal ha et normalt utseende

Jo høyere tall, jo bedre er sædkvaliteten. Så hos en mann der sædkvaliteten er dårlig, vil et eller flere av tallen være lavere – kanskje t.o.m. betydelig lavere.

En god sædkvalitet er som du kan se avhengig av flere faktorer, for det rekker ikke at mannen produserer ekstremt mange millioner sædceller hvis sædcellene ikke kan bevege seg så mye at de kan svømme opp i eggelederen og befrukte egget.

Eller om de fleste har kromosomfeil eller missdannelser – da er det jo dessverre en større risiko for at en evt. kommende baby ikke blir levedyktig, eller kanskje får store problemer i hverdagen sin ved et eller annet tidspunkt i livet sitt.

Mannens sædkvalitet kan avgjøre om kvinnen blir gravid

Men legevidenskapen har nå begynnt å sette stor fokus på fertiliteten til mannen fordi at statistikk viser at sædkvaliteten hos menn i Norge ikke er så god som den burde være – det diskuteres mye frem og tilbake mellem ekspertene men det er vanskelig å oppnå enighet. Den forskning som er blitt gjort i de siste 15 årene viser tydelig at helt opp mot 25% av alle menn kan risikere å få problemer med å gjøre partneren sin gravid pga. en nedsatt sædkvalitet. Heldigvis er det ganske få menn som er helt sterile.

Ved tvil; test sædkvaliteten til mannen

Det kan være enormt grenseoverskridende for en mann å få undersøkt sædkvaliteten sin, for mange forbinder sædkvaliteten sin med det å være en «riktig mann», og er derfor nervøse infor svaret.

Men menn bør prøve å overvinne frykten sin, og få sæden sin testet selv om det er vanskelig, for jo lenger de venter, jo mere kan det påvirke en evt. fertilitetsbehandling lenger frem.

En kvinne er mest fruktbar jo yngre hun er, og derfor kan det påvirke hvor vanskelig det er for henne å bli gravid – selv med legenes hjelp – hvis årsaken til den uteblitte graviditeten er sædkvaliteten til mannen.

Til deg som er mann

Så hvis du er mann, og du og partneren din har prøvd i en lenger periode – opp mot 12 måneder – å danne familie uten å lykkes, så forsøk ta deg sammen til å få testet sædkvaliteten din. Siden så mange menn i Norge finner at de har en nedsatt sædkvallitet som kan gjøre det vanskeligere å gjøre en kvinne gravid, så er det bedre å få vite, enn å gå i uvitenhet.

Til deg som er kvinne

Forstå at det kan være vanskelig for mannen å få å vite at han har problem med å gjøre deg gravid, prøv å snakk sammen om hva det betyr for ham, deg og forholdet deres ved å få testet sædkvaliteten, og ikke minst hva det kan bety for alle parter hvis det viser seg at han faktisk har en sædkvalitet som kan gjøre det til en utfordring når det gjeller å danne familie.

Test hjemme – finn ut av hvordan sædkvaliteten er

Hvis overvinningen av å gå til legen eller søke en privat fertilitetsklinikk er for store, finnes også den muligheten å utføre et par tester hjemme. Det er ikke optimalt, men det kan gi mannen og partneren hans en god fornemmelse av hvordan sædkvaliteten er.

For 10 år siden var de hjemmetest som undersøkte sækvaliteten til menn av den type som kun kunne fortelle om det var over eller under 20 millioner sædceller i en sædprøve, men også her har det skjedd en utvikling.

En hjemmetest som heter Fertilityscore har den unikke egenskapen, at den kan skille mellem de sædceller som beveger seg, og de sædceller som ikke har samme mobilitet.

På den måten kan mannen få et bra bud på hvordan sædkvaliteteten hans ser ut. Selv om denne hjemmetesten ikke kan gi mannen et like utførlig resultat av sædprøven som en undersøkning utført på laboratorium, er det et godt supplemang hvis mannen ikke helt er klar til å få det gjort hos lege, eller på en fertilitetsklinikk.

Hjemmetesten får dog ikke brukes som erstattning for en sædkvalitetsundersøkning, uten kun for å anslå kvaliteten hos sædcellene.

Et håp – til tross for dårlig sædkvalitet hos menn

Som en fertilitetslege en gang sa: ”det skal bare et egg og én sædcelle til for å gjøre en baby, og noen ganger lykkes det faktisk å skape nytt liv – mot mange odds».

Men den kan være vanskelig for et par som vil at kvinnen skal bli gravid og holde håpet oppe når man står mitt inne i en fertiltitetsbehandling.

Hvis sædkvaliteten til mannen din er nedsatt, vil jeg slutte med å si at det hele tiden kommer nye metoder med hensyn til fertilitetsbehandling, og legene blir allt flinkere. Det er ikke bare en forhåpning, det er fakta.

Kilder:

Forskning.no – Sædkvaliteten til vestlige menn stuper

Store Medisinske Leksikon – Mannens fruktbarhet

Relaterede artikler

Få gode råd og veiledning for hvordan du selv kan forbedre fertiliteten din. Det finnes en rekke tips, triks og råd som kan øke menns fertilitet, les mer om menns fertilitet her.

Les mer

Under en lenger periode over flere år, har det vært mye fokus på kvinnen og problemene med fertiliteten hennes, når dannelsen av familie kommer på tale. Når graviditeten uteble var det ofte på grunn av at kvinnen ikke hadde eggløsning, at hun hadde vært uheldig og fått skader på eggelederen, eller i verste fall begge […]

Les mer

Mange menn venter med å ta en sædkvalitetstest til paret har forsøkt en stund. Det kan for mange være lurt å ta det stille og rolig. Men er det alltid en god idé? Vi har sett på fordeler og ulemper med å ta en sædkvalitetstest allerede når dere går i gang med «prosjekt baby».

Les mer

Tilbake til alle artikler